0722-657-624 - 
לקוח : השוק הגדול
קטגוריה : שמשוניות